1.สมาธิเบื้องต้น

ดาวน์โหลดเสียงธรรม.mp3 ได้จากลิ้งด้านล่างนี้ www.cosmicnirvana.com คำสอนหลวงพ่อวิริยังค์เรื่องหลักการฝึกจิตให้สงบ เพลย์ลิสต์ www.youtube.com 01.สมาธิเบื้องต้น 02.คุณค่าของสมาธิ 03.อุบายวิธีสมถะ – วิปัสสนา 04.การปูพื้นฐานของสมาธิ 05.สมาธิมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน 06.การพัฒนาจิตเข้าสู่มหาสติปัฏฐาน 07.การกำกับญาณ8 08.ญาณวิปัสสนาอันละเอียด 09.อมฤทตธรรม 10.สมาธิเข้าสู่ภวังค์ – วิปัสสนา 11.ประโยชน์ของสมาธิ 12.สมาธิขั้นสุดยอด 13.การบรรลุผลสมาธิ – คุณค่าของชีวิต 14.เตรียมใจให้ดีในนาทีวิกฤต 15.บำเพ็ญกุศลให้บรรลุผล – สร้างคุณธรรมบำเพ็ญประโยชน์ 16.การพิจารณากายให้จิตสงบ – ทางสายกลางที่ตรัสรู้ 17.วิธีฝึกจิตให้มีพลัง (1) 17.วิธีฝึกจิตให้มีพลัง (2) 18.สมาธิพยุงจิตให้แก่กล้า 19.ทำจิตให้เกิดความบริสุทธิ์ 20.บำเพ็ญวิปัสสนาให้พ้นทุกข์ 21.เรื่องที่พึงมีแก่นสารสุดยอด – ทำจิตใจให้สงบเยือกเย็น 22.พิจารณาอศุภะละจนหลุดพ้น 23.ทางสายกลางทำให้เกิดความสว่าง 24.เรื่องประวัติพระมหาเจดีย์ 25.การดำเนินชีวิตทางสายกลาง 26.สมาธิทำให้จิตมีพลัง 27.การฝึกวิปัสสนากำจัดกิเลส 28.จิตควบคุมไว้ดีย่อมมีที่พึ่ง – มีปัญญานำพาให้พ้นทุกข์ (1) 28.จิตควบคุมไว้ดีย่อมมีที่พึ่ง – มีปัญญานำพาให้พ้นทุกข์ (2) 29.ความสำเร็จของผลบุญ 30.ปฎิจมฺปปบาท 31.อนิจจัง – ทุกขัง – อนัตตา 32.ภวังค์ปฎิสนธิจิต 33.สมาธิแก้ความเครียด 34.สมาธิวิสุทธิ 35.เรื่องวิธีบำเพ็ญมรรค8 36.ประวัติของพระพุทธเจ้า

Comments are closed.